POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Vă mulƫumim pentru interesul acordat serviciilor şi produselor livrate de noi. Avia Motors SRL cunoaşte şi respectă importanța datelor dumneavoastră cu caracter personal și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora atât în timpul vizitării paginilor noastre de internet cât şi în relaƫionarea directă, prin toate mijloacele de comunicare puse la dispoziƫie de către compania noastră.

La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, Avia Motors SRL respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății Avia Motors SRL în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Prin această politică de protecƫie a datelor dorim să vă informăm despre natura, amploarea și scopul prelucrării datelor personale colectate, utilizate și prelucrate de noi. Mai mult, persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile lor în conformitate cu această politică de protecƫie a datelor.

Prezenta politică privind protecția datelor se aplică pentru www.aviamotors.ro, pentru subdomeniile aferente şi paginile pe care le conƫin, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru şi  Avia Motors SRL nu își asumă răspunderea pentru conținutul și măsurile acestora privind protecția datelor.

[1.] Securitatea datelor

[1.1] Datele personale ale vizitatorilor paginilor noastre de internet şi cele colectate fizic sau pe alte canale online de la clienƫii şi potenƫialii noştri clienƫi sunt înregistrate şi procesate în siguranƫă şi conform prevederilor legale actuale privind protecţia datelor cu caracter personal.

[1.2] Pentru protecția datelor dumneavoastră, Avia Motors SRL a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii.  În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că va avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat.

[1.3] Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau comunicate.

[2.] Prelucrarea datelor minorilor

[2.1] Vă punem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă în mod exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

[3.] Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

[3.1.] Datele furnizate de dumneavoastră

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare (a se vedea punctele [5.] și [6.]).

[3.2.] Datele colectate de noi

Dacă vizitați pagina noastră web, datele cu caracter personal sunt înregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați punctul [7.] şi Directiva privind fişierele Cookie de pe site.

[3.3] De asemenea, Avia Motors SRL prelucrează date cu caracter personal în cadrul activităƫilor derulate local – offline. Vezi Politica aici.

[4.] Parteneri  

Datele colectate de Avia Motors SRL vor putea fi comunicate următorilor destinatari, în funcție de temeiul legal al comunicării și numai în cazul în care este necesar:

 • Autorităților sau instituțiilor publice (de exemplu, în cazul în care comunicarea este necesară pentru gestionarea reclamațiilor, pentru îndeplinirea obligațiilor legale și fiscale care rezultă din organizarea campaniilor promoționale şi concursurilor sau atunci când societatea este obligată în virtutea unei prevederi legale să furnizeze informaƫii autorităƫilor sau instituƫiilor având competenƫe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor societății ori instanƫelor de judecată, pentru protejarea drepturilor și activelor societății),
 • Notarilor publici (de exemplu pentru organizarea tragerilor la sorți promoționale),
 • Agențiilor de marketing direct, publicitate, media digitală, furnizorilor de servicii de curierat (de exemplu pentru organizarea concursurilor, pentru expedierea premiilor, pentru trimiterea comunicărilor comerciale),
 • Furnizorilor de servicii de sondaje sau studii privind satisfacția clienților și feedback de la clienți, furnizorilor de servicii de call center (in baza temeiurilor pentru aceste scopuri),
 • Auditorilor financiari sau juridici, eventualilor terți achizitori, în măsura în care activitatea societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții,
 • Partenerilor profesionali cu care derulează relaƫii de business. Vezi lista aici

Societăƫile enumerate vor respecta instrucțiunile Avia Motors SRL în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Toţi partenerii sunt atent selectați și se obligă să asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților.

În plus, din partea Avia Motors SRL, nu există divulgări neautorizate către terți – cum ar fi furnizori de adrese de contact și companii de marketing direct.

[5] Prelucrări ale datelor pentru care nu este necesar consimțământul

Mai multe informații referitoare la prelucrări de date pentru care nu este necesar consimțământul găsiți în enumerarea următoare.

Formular de contact general

 • Formular de contact: vânzări auto noi, service, auto ocazie, rent a car, piese şi accesorii, detailing auto, satisfacƫie clienƫi. La trimiterea formularului de contact respectiv, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* date de contact și de identificare, serviciu/servicii alese (mai puƫin în cazul Piaggio) și textul solicitării dumneavoastră
 • Scop: răspunsul la solicitarea dumneavoastră
 • Temei: interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde credibil
 • Durata de stocare: pe durata existenţei societăţii
 • Consecinţele refuzului: în situaţia în care nu furnizaţi aceste date, nu ne veţi putea contacta şi nu vă vom putea furniza informaţiile solicitate

*Câmpuri de date exacte: departament (mai puƫin în cazul Piaggio), nume şi prenume, telefon, adresa e-mail, text solicitare sau mesaj

Test drive

 • În cazul în care configurați individual autovehiculul sau dacă alegeți un autovehicul nou existent, aveți suplimentar posibilitatea de a conveni asupra unui test drive. La trimiterea formularului de contact al unui test drive, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* date autovehicul, date de contact și de identificare sunt prelucrate în scopul menţionat mai jos
 • Scop: pregătirea/ efectuarea și derularea test drive-ului
 • Temei: executarea unui contract sau luarea măsurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastră
 • Durata de stocare: pe durata existenţei societăţii
 • Consecinţele refuzului: în situaţia în care nu furnizaţi aceste date, nu veţi putea solicita programarea unui test drive

*Câmpuri de date exacte: nume, prenume, data naşterii, adresă poştală, localitate, valabilitate permis auto, autovehicul actual, telefon, adresa e-mail, model autovehicul dorit, disponibilitate contactare

Web Car Configurator (CC) La trimiterea formularului de contact al unei configurații, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* date de contact și de identificare sunt prelucrate în scopul menţionat mai jos

 • Scop: pregătirea/efectuarea și derularea cumpărării unui vehicul nou
 • Temei: executarea unui contract sau luarea măsurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastră
 • Durata de stocare: pe durata existenţei societăţii
 • Consecinţele refuzului: în situaţia în care nu furnizaţi aceste date, nu veţi putea fi contactat pentru a va ghida în continuare în configurarea autovehiculului dorit

*Câmpuri de date exacte: interes test drive, data la care se doreşte achiziƫionarea noului autovehicul, modalitatea de contactare, formulă de adresare, titlu, prenume, nume, firma, strada, cod poştal, localitate, telefon, disponibilitate contactare, e-mail.

Solicitare informaƫii masină de ocazie

La trimiterea formularului de solicitare informaƫii maşină de ocazie, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* date autovehicul, date de contact și de identificare sunt prelucrate în scopul mentionat mai jos

 • Scop: pregătirea/efectuarea și derularea cumpărării unui vehicul de ocazie
 • Temei: executarea unui contract sau luarea măsurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastră
 • Durata de stocare: pe durata existenţei societăţii
 • Consecinţele refuzului: în situaţia în care nu furnizaţi aceste date, nu veţi putea fi contactat pentru a va ghida în continuare în achiziƫionarea autovehiculului de ocazie dorit

*Câmpuri de date exacte: domeniul de interes, disponibilitate contactare, modalitatea de contactare, nume, prenume, telefon, e-mail, maşina deƫinută în prezent şi modelul acesteia, data primei înmatriculări, km parcurşi, observaƫii

Rezervare maşină de închiriat

Cu ajutorul rezervării online  rent a car, clienții pot face personal o rezervare a unui autovehicul din divizia rent a car.  La trimiterea formularului de rezervare, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* date de contact și de identificare sunt prelucrate în scopul menţionat mai jos.

 • Scop: rezervarea unui autovehicul de închiriat
 • Temei: executarea unui contract sau luarea de măsuri precontractuale la solicitarea dumneavoastră
 • Durata de stocare: pe durata existenţei societăţii
 • Consecinţele refuzului: în situaţia în care nu furnizaţi aceste date, nu veţi putea folosi serviciul rezervare rent a car online

*Câmpuri de date exacte: nume, prenume, durata rezervării, telefon, e-mail, comentarii (oră ridicare)

      Rezervare Service Online (SBO)

Cu ajutorul rezervării service online, clienții atelierului pot face personal o rezervare a unui termen de service prin intermediul paginii web a dealerului, non-stop și indiferent de programul de lucru. Există două posibilități prin care se poate folosi SBO. Pe de o parte, prin conectarea în portalul pentru clienți carLOG, datele dumneavoastră de bază din categoria* date de contact și de identificare fiind consultate direct din carLOG. Pe de altă parte, SBO se poate folosi prin intermediul unei autentificări de oaspete (guest), la care datele menționate de dumneavoastră din categoria** servicii și produse alese, date de contact și identificare, date autovehicul sunt prelucrate automatizat pentru pregătirea termenului la service.

 • Scop: Rezervarea și derularea unui termen la service
 • Temei: Executarea unui contract sau luarea de măsuri precontractuale la solicitarea dumneavoastră
 • Durata de stocare: pe durata existenƫei societăƫii
 • Consecintele refuzului: în situaƫia în care nu ne furnizaƫi aceste date, nu veƫi putea folosi serviciul rezervare Service Online

*Câmpuri de date exacte: formulă de adresare, funcție, prenume, nume, e-mail

** Câmpuri de date exacte: reparație și întreținere, pachete de fidelitate, oferte și promoții, problemă personală reparație, predare autovehicul și termen ales, formulă de adresare, funcție, prenume, nume, telefon, e-mail, strada, cod poștal, localitatea, țara, marca, model autovehicul, număr șasiu, număr de înmatriculare, data primei înmatriculări

Programare ITP

Cu ajutorul formularului de programare ITP, clienții pot face personal o programare pentru ITP.  La trimiterea formularului de programare ITP, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* date autovehicul şi date de contact și de identificare sunt prelucrate în scopul menţionat mai jos

 • Scop: programarea unui ITP în service-ul Avia Motors
 • Temei: executarea unui contract sau luarea de măsuri precontractuale la solicitarea dumneavoastră
 • Durata de stocare: pe durata existenţei societăţii
 • Consecinƫele refuzului: în situaţia în care nu furnizaţi aceste date, nu veţi putea folosi serviciul programare online ITP

*Câmpuri de date exacte: nume, prenume, număr înmatriculare, marca şi modelul maşinii, adresă e-mail, telefon, data şi ora solicitată pentru programare, modalitatea de contactare

Aplicare la posturile vacante ale companiei

La completarea unui formular de candidatură pe site-ul Avia Motors, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* date de contact și de identificare sunt prelucrate în scopul menƫionat mai jos

 • Scop: includerea în procesul de selecƫie pentru o poziƫie la care aƫi aplicat
 • Temei: interes legitim de a prelucra individual candidaturile dumneavoastră în scopul angajării
 • Durata de stocare: 2 ani. În cazul în care nu sunteți selectat pentru postul pentru care ați aplicat, Avia Motors va prelucra datele dumneavoastră personale pentru a vă include in alte procese de recrutare, dar nu mai mult de 2 ani de la data la care ați furnizat datele
 • Consecinƫele refuzului: în situaƫia în care nu furnizaƫi aceste date, nu ne veƫi putea contacta şi nu vă vom putea include în procesul de selecƫie online

*Câmpuri de date exacte: nume şi prenume,data naşterii, telefon, domiciliu/adresă, adresă e-mail, foto, Scrisoare de intenƫie, experienƫa profesională, studii şi educaƫie, cunoştinƫe PC, aptitudini şi competenƫe, permis conducere, postul vizat, CV.

[6] Prelucrări ale datelor pentru care este necesar consimțământul

Avia Motors SRL prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

Înscrierea la newsletter

 • Datele indicate la înscrierea respectivă din categoriile* date de contact și identificare vor fi utilizate doar pentru trimiterea buletinului informativ. La trimiterea newsletter-ului vom utiliza adresa de e-mail comunicată de dumneavoastră și în final avem nevoie de confirmarea dumneavoastră că, în calitate de titular al adresei de e-mail, sunteți de acord cu primirea acestora (așa-numita funcție Double Opt-In). Puteți revoca în orice moment abonarea folosind posibilitatea de dezabonare prin intermediul butonului existent în josul paginii fiecărui newsletter
 • Scop: trimiterea informațiilor despre produse, servicii și evenimente
 • Temei: consimțământul
 • Durata de stocare: atâta timp cât se trimite newsletterul, până la dezabonare
 • Consecinţele refuzului: în situaţia în care nu sunteţi de acord cu aceasta prelucrare, nu veƫi primi newsletter

*Câmpuri de date exacte: nume, prenume, e-mail

Înscrierea în Clubul Avia Motors

 • Datele indicate la înscrierea în Clubul Avia Motors din categoriile* date autovehicul, date de contact și identificare vor fi utilizate pentru emiterea şi expedierea cardului de membru club, pentru întocmirea anumitor rapoarte legate de această calitate şi pentru comunicări legate de campanii de marketing la nivel de companie
 • Scop: înscrierea în clubul Avia Motors
 • Temei: consimțământul
 • Durata de stocare: până la dezafiliere
 • Consecinţele refuzului: în situaţia în care nu sunteţi de acord cu această prelucrare, nu veƫi putea face parte din Clubul Avia Motors
 • *Câmpuri de date exacte: nume, prenume, adresă poştală, telefon, adresă e-mail, marcă şi model autovehicul deƫinut, număr înmatriculare, anul înmatriculării, de unde a fost achiziƫionat autovehiculul

Formular satisfacƫie clienƫi

 • Datele indicate la completarea unui formular de satisfacƫie din categoriile* date autovehicul şi date de contact și identificare vor fi utilizate pentru îmbunătăƫirea serviciilor oferite şi creşterea nivelului de satisfacƫie
 • Scop: îmbunătăƫirea produselor achiziţionate şi serviciilor oferite în interesul dumneavoastră
 • Temei: consimƫământul
 • Durata de stocare: până la revocarea consimƫământului
 • Consecinţele refuzului: în situaţia în care nu sunteţi de acord cu această prelucrare, nu veƫi putea fi subiectul procesului de îmbunătăƫire

*Câmpuri de date exacte: principalul motiv în alegerea dealerului, nume, prenume, telefon, adresă e-mail, număr înmatriculare, decizia de contactare

 [7.] Cookies și Social Plug-ins

[7.1] Colectăm date în mod automat prin utilizarea de Cookie-uri. Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.

[8.] Drepturile persoanelor vizate

Potrivit legislaƫiei în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, aveƫi următoarele drepturi  în calitate de persoană vizată:

[8.1] Dreptul de acces şi informare

Puteți solicita oricând o confirmare a prelucrării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.

[8.2] Dreptul la rectificare

În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.

În cazul în care ați creat un cont de utilizator, puteți avea acces oricând la datele dumneavoastră cu caracter personal și le puteți completa sau corecta. În plus, puteți închide în orice moment contul de utilizator.

[8.3] Dreptul la ștergerea datelor

 Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista anumite motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

[8.4] Dreptul la restricƫionarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați o limitare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

– Contestați corectitudinea datelor dumneavoastră, acest lucru survenind pentru un termen care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră,

– prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora şi solicitați o limitare a utilizării acestor date,

– nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau

– ați contestat prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

[8.5] Dreptul la portabilitatea datelor

Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care prelucrăm aceste date prin mijloace automate şi în baza consmiƫământului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract.

[8.6] Dreptul la opoziƫie

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care există necesitatea apărării unui interes legitim, puteți contesta prelucrarea acestor date, în măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv.

[8.7] Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri

Avia Motors SRL nu prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul creării de profiluri automate şi nici nu deƫine sau utilizează procese de luare a deciziilor în mod automat.

[8.8] Dreptul de a retrage consimƫământul

În cazul prelucrărilor bazate pe consimƫământ, vă puteƫi retrage în orice moment consimƫământul cu menƫiunea că retragerea acestuia nu afectează legalitatea prelucrării efectuate anterior.

[8.9] Dreptul de a depune o plângere în faƫa unei autorităƫi de supraveghere

Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederile dreptului intern sau european în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați Autorităƫii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv unei autorități europene de supraveghere.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct la sediul Avia Motors SRL sau printr-o notificare la adresa de e-mail protectia.datelor@aviamotors.ro.

[9.] Date de contact

Responsabil date cu caracter personal al Avia Motors SRL

E-mail: protectia.datelor@aviamotors.ro

Telefon: 021/209.40.00

Adresă contact: Bd Biruintei Nr. 39 (fost 11), Pantelimon – Ilfov

Vă mulƫumim pentru interesul acordat serviciilor şi produselor livrate de noi. Avia Motors SRL cunoaşte şi respectă importanța datelor dumneavoastră cu caracter personal și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora în timpul utilizării site-ului nostru skoda.aviamotors.ro. Prin urmare, în continuare vă vom informa în detaliu despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, AVIA MOTORS SRL respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății AVIA MOTORS SRL în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Prezenta politică privind protecția datelor se aplică doar pentru skoda.aviamotors.ro și pentru subdomeniile aferente, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru şi  AVIA MOTORS SRL nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor.

[1.] Securitatea datelor

[1.1] Pentru protecția datelor dumneavoastră, AVIA MOTORS SRL a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii.  În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că va avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.

[1.2] Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau comunicate.

[2.] Prelucrarea datelor minorilor

[2.1] Vă punem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă în mod exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

[3.] Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

[3.1.] Datele furnizate de dumneavoastră

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare (a se vedea punctele [5.] și [6.]).

[3.2.] Datele colectate de noi

Dacă vizitați pagina noastră web, datele cu caracter personal sunt înregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați punctul [7.]

[3.3] De asemenea, Avia Motors SRL prelucrează date cu caracter personal în cadrul activităƫilor derulate local – offline. Vezi Politica aici.

[4.] Parteneri  

AVIA MOTORS SRL nu efectuează toate prelucrările datelor cu caracter personal în regim propriu, ci beneficiază de sprijin de la parteneri profesionali, precum diverse agenţii de marketing și societăţi de sondare a opiniei (Infodesign Group SA, White Image Grup SRL, Valoris Center SRL) sau alţi parteneri în calitate de destinatari ai datelor cu caracter personal precum: Porsche Romania SRL, Porsche Leasing România IFN SA,  Porsche Bank România SA, Porsche Broker de Asigurare SRL  Porsche Mobility SRL, Porsche Versicherungs AG Salzburg Sucursala România, Marsh Broker de Asigurare-Reasigurare SRL, A24 Road Patrol SRL, Groupama Asigurări SA, Allianz Țiriac Asigurări SA, Omniasig Vienna Insurance Group SA, Generali Romania Asigurare si Reasigurare SA, Uniqa Asigurări SA, Asigurarea Româneasca Asirom Vienna Insurance Group SA, Asito Kapital SA, ERGO Asigurari SA, Gothaer Asigurari Reasigurari SA, Eclaims Assistance SRL, Eclaims Management SRL, City Insurance SA, Euroins România Asigurare Reasigurare SA, Audatex Services SRL, Leaseplan Romania SRL, ALD Automotive SRL, ARVAL Romania SRL, Business Lease Romania SRL, Autotechnica Fleet Services SRL, Motoractive IFN SA, BT Operational Leasing SA, Unicredit Leasing Corporation IFN SA, Raiffeisen Leasing IFN SA, Impuls Leasing Romania IFN SA, BRD Sogelease IFN SA, IDEA Leasing IFN SA, BT Leasing Transilvania IFN SA, Lea International Leasing  SA.

Toţi partenerii sunt atent selectați și se obligă să asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților.

[5] Prelucrări ale datelor pentru care nu este necesar consimțământul

Mai multe informații referitoare la prelucrări de date pentru care nu este necesar consimțământul găsiți în enumerarea următoare.

Formular de contact general

 • Formular de contact: vânzări auto noi, service, auto ocazie, rent a car, piese şi accesorii, detailing auto, satisfacƫie clienƫi. La trimiterea formularului de contact respectiv, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* date de contact și de identificare, serviciu/servicii alese precum și textul solicitării dumneavoastră.
 • Scop: răspunsul la solicitarea dumneavoastră.
 • Temei: interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde credibil.
 • Durata de stocare: pe durata existenţei societăţii.
 • Consecinţele refuzului: în situaţia în care nu furnizaţi aceste date, nu ne veţi putea contacta şi nu vă vom putea furniza informaţiile solicitate.

*Câmpuri de date exacte: departament, nume şi prenume, telefon, adresa e-mail, text solicitare.

Test drive

 • În cazul în care configurați individual autovehiculul sau dacă alegeți un autovehicul nou existent, aveți suplimentar posibilitatea de a conveni asupra unui test drive. La trimiterea formularului de contact al unui test drive, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* date autovehicul, date de contact și de identificare sunt prelucrate în scopul menţionat mai jos.
 • Scop: pregătirea/ efectuarea și derularea drive test-ului.
 • Temei: executarea unui contract sau luarea măsurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastră; consimtamantul.
 • Durata de stocare: pe durata existenţei societăţii.
 • Consecinţele refuzului: în situaţia în care nu furnizaţi aceste date, nu veţi putea solicita programarea unui test drive.

*Câmpuri de date exacte: nume, prenume, data naşterii, adresă poştală, localitate, valabilitate permis auto, autovehicul actual, telefon, adresa e-mail, model autovehicul dorit, disponibilitate contactare.

Web Car Configurator (CC) La trimiterea formularului de contact al unei configurații, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* date de contact și de identificare sunt prelucrate în scopul menţionat mai jos.

 • Scop: pregătirea/efectuarea și derularea cumpărării unui vehicul nou.
 • Temei: executarea unui contract sau luarea măsurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastră.
 • Durata de stocare: pe durata existenţei societăţii.
 • Consecinţele refuzului: în situaţia în care nu furnizaţi aceste date, nu veţi putea fi contactat pentru a va ghida în continuare în configurarea autovehiculului dorit.

*Câmpuri de date exacte: interes test drive, data la care se doreşte achiziƫionarea noului autovehicul, modalitatea de contactare, formulă de adresare, titlu, prenume, nume, firma, strada, cod poştal, localitate, telefon, disponibilitate contactare, e-mail.

Solicitare informaƫii masină de ocazie

La trimiterea formularului de solicitare informaƫii maşină de ocazie, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* date autovehicul, date de contact și de identificare sunt prelucrate in scopul mentionat mai jos.

 • Scop: pregătirea/efectuarea și derularea cumpărării unui vehicul de ocazie.
 • Temei: executarea unui contract sau luarea măsurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastră.
 • Durata de stocare: pe durata existenţei societăţii.
 • Consecinţele refuzului: în situaţia în care nu furnizaţi aceste date, nu veţi putea fi contactat pentru a va ghida în continuare în achiziƫionarea autovehiculului de ocazie dorit.

*Câmpuri de date exacte: domeniul de interes, disponibilitate contactare, modalitatea de contactare, nume, prenume, telefon, e-mail, maşina deƫinută în prezent şi modelul acesteia, data primei înmatriculări, km parcurşi, observaƫii.

Rezervare maşină de închiriat

Cu ajutorul rezervării online  rent a car, clienții pot face personal o rezervare a unui autovehicul din divizia rent a car.  La trimiterea formularului de rezervare, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* date de contact și de identificare sunt prelucrate in scopul menţionat mai jos.

 • Scop: rezervarea unui autovehicul de închiriat.
 • Temei: executarea unui contract sau luarea de măsuri precontractuale la solicitarea dumneavoastră.
 • Durata de stocare: pe durata existenţei societăţii.
 • Consecinţele refuzului: în situaţia în care nu furnizaţi aceste date, nu veţi putea folosi serviciul rezervare rent a car online.

*Câmpuri de date exacte: nume, prenume, durata rezervării, telefon, e-mail, comentarii (oră ridicare). 

Rezervare Service Online (SBO)

Cu ajutorul rezervării service online, clienții atelierului pot face personal o rezervare a unui termen de service prin intermediul paginii web a dealerului, non-stop și indiferent de programul de lucru. Există două posibilități prin care se poate folosi SBO. Pe de o parte, prin conectarea în portalul pentru clienți carLOG, datele dumneavoastră de bază din categoria* (date de contact și de identificare) fiind consultate direct din carLOG. Pe de altă parte, SBO se poate folosi prin intermediul unei autentificări de oaspete (guest), la care datele menționate de dumneavoastră din categoria** (servicii și produse alese, date de contact și identificare, date autovehicul) sunt prelucrate automatizat pentru pregătirea termenului la service.

 • Scop: Rezervarea și derularea unui termen la service
 • Temei: Executarea unui contract sau luarea de măsuri precontractuale la solicitarea dumneavoastră
 • Durata de stocare: pe durata existenƫei societăƫii
 • Consecintele refuzului: în situaƫia în care nu ne furnizaƫi aceste date, nu veƫi putea folosi serviciul rezervare Service Online

*Câmpuri de date exacte: Formulă de adresare, funcție, prenume, nume, e-mail.

** Câmpuri de date exacte: Reparație și întreținere, pachete de fidelitate, oferte și promoții, problemă personală reparație, presare autovehicul și termen ales, formulă de adresare, funcție, prenume, nume, telefon, e-mail, strada, cod poștal, localitatea, țara, marca, model autovehicul, număr șasiu, număr de înmatriculare, data primei înmatriculări.

Programare ITP

Cu ajutorul formularului de programare ITP, clienții pot face personal o programare pentru ITP.  La trimiterea formularului de programare ITP, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* date autovehicul şi date de contact și de identificare sunt prelucrate în scopul menţionat mai jos.

 • Scop: programarea unui ITP în service-ul Avia Motors.
 • Temei: executarea unui contract sau luarea de măsuri precontractuale la solicitarea dumneavoastră.
 • Durata de stocare: pe durata existenţei societăţii.
 • Consecinƫele refuzului: în situaţia în care nu furnizaţi aceste date, nu veţi putea folosi serviciul programare online ITP.

*Câmpuri de date exacte: nume, prenume, număr înmatriculare, marca şi modelul maşinii, adresă e-mail, telefon, data şi ora solicitată pentru programare, modalitatea de contactare.

Aplicare la posturile vacante ale companiei

La completarea unui formular de candidatură pe site-ul Avia Motors, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* date de contact și de identificare sunt prelucrate în scopul mentionat mai jos.

 • Scop: includerea în procesul de selecƫie pentru o poziƫie la care aƫi aplicat.
 • Temei: interes legitim de a prelucra individual candidaturile dumneavoastră in scopul angajării.
 • Durata de stocare: pe durata existenţei societăţii. În cazul în care nu sunteți selectat pentru postul pentru care ați aplicat, Avia Motors va prelucra datele dumneavoastră personale pentru a vă include in alte procese de recrutare, dar nu mai mult de 10 ani de la data la care ați furnizat datele.
 • Consecinƫele refuzului: în situaƫia în care nu furnizaƫi aceste date, nu ne veƫi putea contacta şi nu vă vom putea include în procesul de selecƫie online.

*Câmpuri de date exacte: nume şi prenume,data naşterii, telefon, domiciliu/adresă, adresă e-mail, foto, Scrisoare de intenƫie, experienƫa profesională, studii şi educaƫie, cunoştinƫe PC, aptitudini şi competenƫe, permis conducere, postul vizat, CV.

[6] Prelucrări ale datelor pentru care este necesar consimțământul

AVIA MOTORS SRL prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

Înscrierea la newsletter

 • Datele indicate la înscrierea respectivă din categoriile* date de contact și identificare vor fi utilizate doar pentru trimiterea buletinului informativ. La trimiterea newsletter-ului vom utiliza adresa de e-mail comunicată de dumneavoastră și în final avem nevoie de confirmarea dumneavoastră că, în calitate de titular al adresei de e-mail, sunteți de acord cu primirea acestora (așa-numita funcție Double Opt-In). Puteți revoca în orice moment abonarea folosind posibilitatea de dezabonare prin intermediul butonului existent în josul paginii fiecărui newsletter.
 • Scop: trimiterea informațiilor despre produse, servicii și evenimente.
 • Temei: consimțământul.
 • Durata de stocare: atâta timp cât se trimite newsletterul, până la dezabonare.

Consecinţele refuzului: în situaţia în care nu sunteţi de acord cu aceasta prelucrare, nu veƫi primi  newsletter.

*Câmpuri de date exacte: nume, prenume, e-mail

Înscrierea în Clubul Avia Motors

 • Datele indicate la înscrierea in Clubul Avia Motors din categoriile* date autovehicul, date de contact și identificare vor fi utilizate pentru comunicări legate de campanii marketing la nivel de companie.
 • Scop: înscrierea in clubul Avia Motors.
 • Temei: consimțământul.
 • Durata de stocare: până la dezafiliere.

Consecinţele refuzului: în situaţia în care nu sunteţi de acord cu această prelucrare, nu veƫi putea face parte din Clubul Avia Motors.

*Câmpuri de date exacte: nume, prenume, adresă, telefon, adresă e-mail, marcă şi model autovehicul deƫinut, număr înmatriculare, anul înmatriculării, de unde a fost achiziƫionat.

Formular satisfacƫie clienƫi

 • Datele indicate la completarea unui formular de satisfacƫie din categoriile* date autovehicul şi date de contact și identificare vor fi utilizate pentru îmbunătăƫirea serviciilor oferite şi creşterea nivelului de satisfacƫie.
 • Scop: îmbunătăƫirea produselor achiziţionate şi serviciilor oferite în interesul dumneavoastră
 • Temei: consimƫământ
 • Durata de stocare: până la revocarea consimƫământului
 • Consecinţele refuzului: în situaţia în care nu sunteţi de acord cu această prelucrare, nu veƫi putea fi subiectul procesului de îmbunătăƫire.

*Câmpuri de date exacte: principalul motiv în alegerea dealerului, nume, prenume, telefon, adresă e-mail, număr înmatriculare, decizia de contactare.

[7.] Cookies și Social Plug-ins

[7.1] Colectăm date în mod automat prin utilizarea de Cookie-uri. Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat. Mai multe informatii aici.

[8.] Drepturile persoanelor vizate

Potrivit legislaƫiei în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, aveƫi următoarele drepturi  în calitate de persoană vizată:

[8.1] Dreptul de acces şi informare

Puteți solicita oricând o confirmare a prelucrării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.

[8.2] Dreptul la rectificare

În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.

În cazul în care ați creat un cont de utilizator, puteți avea acces oricând la datele dumneavoastră cu caracter personal și le puteți completa sau corecta. În plus, puteți închide în orice moment contul de utilizator.

[8.3] Dreptul la ștergerea datelor

 Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista anumite motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

[8.4] Dreptul la restricƫionarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați o limitare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

– Contestați corectitudinea datelor dumneavoastră, acest lucru survenind pentru un termen care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră,

– prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora şi solicitați o limitare a utilizării acestor date,

– nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau

– ați contestat prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

[8.5] Dreptul la portabilitatea datelor

Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care prelucrăm aceste date prin mijloace automate şi în baza consmiƫământului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract.

[8.6] Dreptul la opoziƫie

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care există necesitatea apărării unui interes legitim, puteți contesta prelucrarea acestor date, în măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv.

[8.7] Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri

Avia Motors SRL nu prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul creării de profiluri automate şi nici nu deƫine sau utilizează procese de luare a deciziilor în mod automat.

[8.8] Dreptul de a retrage consimƫământul

În cazul prelucrărilor bazate pe consimƫământ, vă puteƫi retrage în orice moment consimƫământul cu menƫiunea că retragerea acestuia nu afectează legalitatea prelucrării efectuate anterior.

[8.9] Dreptul de a depune o plângere în faƫa unei autorităƫi de supraveghere

Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederile dreptului intern sau european în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați Autorității Romane pentru Protecția Datelor, respectiv unei autorități europene de supraveghere.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct la sediul AVIA MOTORS SRL sau printr-o notificare la adresa de e-mail protectia.datelor@aviamotors.ro.

[9.] Date de contact

Responsabil date cu caracter personal al AVIA MOTORS SRL

E-mail: protectia.datelor@aviamotors.ro

Telefon: 021/209.40.00

Adresă contact: Bd Biruintei Nr. 39 (fost 11), Pantelimon – Ilfov